ZACHOWANIE ETYCZNE I ZARZĄDZANIE SPÓJNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ I PRZESTRZEGANIE PRAWA

Co to jest Kodeks Etyki Biznesowej i do czego służy?
Kodeks Etyki Biznesowej i Środków Wspierających (nazywany „Kodeks“) służy jako przewodnik i pomaga nam:

  • Przestrzegać naszych wartości. Dzięki właściwemu postępowaniu budujemy zaufanie tych, którzy przykładają się do sukcesu naszej grupy - począwszy od pracowników i akcjonariuszy CRH (Słowacja), skończywszy na firmach, z którymi współpracujemy i społecznościach, w których żyjemy.
  • Przestrzegać prawa. Zasady zawarte w Kodeksie pomagają nam wykonywać pracę zgodnie z przepisami prawa i normami, które odnoszą się do naszej pracy oraz kraju, w którym działamy. Jeśli z uwagi na normy celne lub handlowe istnieją jakiekolwiek rozbieżności między Kodeksem a przepisami lokalnymi, powinniśmy stosować najwyższe standardy biznesowe.
  • W codziennej działalności, Kodeks wskazuje jak podejmować decyzje i działania zgodne z etyką. Choć nie ma nic lepszego niż zdrowy rozsądek i krytyczna ocena sytuacji, reguły i zasady kodeksu pomagają nam dokonać odpowiedniego wyboru. Od każdego pracownika będziemy wymagać zrozumienia sensu Kodeksu i stosowania jego zasad.

 

Code of Business Conduct (pdf 5.37mb)

CRH Anti-Bribery Policy (pdf 797kb)

CRH Supplier Code of Conduct (pdf 312kb)